недеља, 04. март 2018.

Решења:
5895. Зоран гута на силу (Сил уз орангутана)
5896. Арап из Арабије (ара Пизара бије)
5897. Мач Каспер има (мачка с перима)
5898. Звиздан (З В изда Н)
5899. Дочепа се струњаче Илија (до чепа Сеструњ и лија)
5900. Ово је ребус (овој, Еребус)
5901. Наступила криза (на ступи лак, риза)
5902. Воли Јана Косово (во, лија, накосо во)
5903. Истрајан Коџак (Истра, Јанко, џак)
5904. Болесна амбиција (сијалица, не бомба)
5905. У Гази опет ружан дан (угазио пет ружа Н Дан)
5906. Ја ти дадох кари (каријатида до Х)
5907. Локомотива (Л око моти/к/а)
5908. Чоколаде (Ч око ла/ђ/е)
5909. Накнадне рекламације не примају се (на К НА, Д не, рекла М А цијене, прим А, Ј у СЕ)

Нема коментара: