недеља, 04. фебруар 2018.

Решења:
5812. Манијака дога тера (Ман и Јака до гатера)
5813. Сат Енис предаде (сатен испред аде)
5814. Кинг Конг (пинг-понг)
5815. Радна жена ради вама траку (у картама вида ране жандар)
5816. Оте бисере Нада (о теби серенада)
5817. Купите леп расад (купи теле прасад)
5818. Сањамо Милуна (Сања, Мом и луна)
5819. Паркер и Гилеспи (пар, Кери, Гиле спи)
5820. Ненаоружани војак (Нена, О, ружа, ниво, јак)
5821. Кардиолог (голи Дарко)
5822. Напета мачка (запета, тачка)
5823. Та Љубица (Таљ убица)
5824. Маму тата љуби (мамута Таљ уби)
5825. Уча у Рамали (у чаурама Ли)
5826. Попа јури Тамара (Попај у ритама, Ра)
5827. Ната петама лупа (на тапетама лупа)
5828. Tatu mama ljubi (Tatuma malj ubi)
5829. Умаг не тугује (у магнету гује)
5830. Самоуправљање (са М О управља ЊЕ)
5831. Наг роб у арени (на гробу аре НИ)

Нема коментара: