недеља, 19. новембар 2017.

Решења:
5637. Доста више Дениса Шаповалова (доставише Ден и Саша по валова)
5638. Изабела нас окуражи (иза Белана сок у ражи)
5639. Нади масер одува лову (надима се Род у валову)
5640. Пречу варку ћелавица (пре чуваркуће лавица)
5641. Ара улети (Арау лети)
5642. Мику само стас кочи (Мику са моста скочи)
5643. Напеналила се Мира Миди (напе на лила Семирамиди)
5644. Убрзава Даница (Уб, Рзав, Ада, Ница)
5645. Репарација кертриџа ми је скупа (репа, рација, кер, три џамије скупа)
5646. Билтени се раде (Бил тенисер, аде)
5647. Најури лупежа руља (на Јури лупе, жаруља)
5648. Иновација (и новац и ја)
5649. Чеда Чворак (Ечка, ров, Чад)
5650. Скандинавија (сан Дина вијак)
5651. Са моста ласте лете ка родама (Самос, талас, теле те каро дама)
5652. Кутијаро бијаше мудар (кутија, робијаш, ему, дар)
5653. Најео се кости гаровчина (наје, осе, кос, тигар, овчина)
5654. Магловитост (маг лови тост)

Нема коментара: