недеља, 22. октобар 2017.

Решења:
5571. Мамина туника као саливена (мами на туни Кака О' Саливена)
5572. Алена Бара куди (але на баракуди)
5573. Бараку Даут има (баракуда у Тима)
5574. Уја ПАН узима (у Јапану зима)
5575. Миленију мере (миленијум, ере)
5576. Узима печат Мара (узи, мапе, чатмара)
5577. У реду је купац (Дује купа цуре)
5578. Полива деда малињак (по ливаде, дама, лињак)
5579. Трик лупежи цене (три клупе, жице не)
5580. Показана домина (по казана до мина)
5581. Девет ривала (деве, три вала)
5582. Оде с Кејт Ера (оде скејтера)
5583. Штефан тезгари (згариште, Фанте)
5584. Лута Коста (лутак оста)
5585. Оде Ћамилу Тина (одећа Милутина)
5586. Добар дан туго (до Б ар, Д, АНТ у Г, О)
5587. Два зрна грожђа (два З, Р на Г, Р о Ж, ЂА)
5588. Наочарка (на О Ч, ар, КА)

Нема коментара: