недеља, 16. јул 2017.

Решења:
5385. Сто пупољака (стоп у Пољака)
5386. Купи мати пса (куп има Типса)
5387. Син Ану пољубио (Синан у пољу био)
5388. Запрете леви Зорани (низа пре телевизора)
5389. Мамина пита крај камина (мами напитак Рајка, Мина)
5390. Нађа воли машине (на ђаволима шине)
5391. Нема наслеђа (неман, ас, леђа)
5392. Очистићу му ране (очи, Ист, ћумуране)
5393. Мени не да Леко одмора (мени недалеко од мора)
5394. Нана Воју кори (на навоју Кори)
5395. Преци га разбудише (пре цигара З Будише)
5396. Проспект (проспе К Т)
5397. Триста чуда (ТР истачу ДА)
5398. Изабране приче (иза бране П риче)

Нема коментара: