недеља, 02. април 2017.

Решења:
5147. Никада није лако Ристи (Ника Данијела користи)
5148. Лизи данас лијепо (Ли зида наслијепо)
5149. Ја јако патим (јаја копа Тим)
5150. Не могу сардину да једем Анти (немо гусар  Дину даје деманти)
5151. Џејн Ејр (Вејн, еја)
5152. Гримизна далија (Грим изнад Алија)
5153. Бат Ери јако тежак (батерија, коте, Жак)
5154. Бана Ната варала (банана, тава, рала)
5155. Петре, повади репу (пет репова Д и реп У)
5156. Рам Боро к Иви носи (Рамбо, Роки, вино, си)
5157. Анка рани Ранка (Анкаран, Иранка)
5158. Напети Кеба (пет икебана)
5159. Пар четује (парче тује)
5160. Груби Сомалци (Гру, боси Малци)
5161. Вере се Вера (Вере севера)
5162. Тектоника (тек тоника)
5163. Индоленција (идол, енцијан)
5164. Кубуре даје бена другу (куб уреда је бе на другу)

Нема коментара: