недеља, 19. март 2017.

Решења:
5100. Прељуб у шуми (прељу Буш уми)
5101. Кријепи јунаке рум (крије пијуна Керум)
5102. Купине на Сицилији (купи Нена сиц Илији)
5103. Јашем понија (јаје, шампони)
5104. Нана пије ликер (је ли кер на напи?)
5105. Бор на гори (Борна гори)
5106. Скочићемо на Германе (с Кочићем онагер, Мане)
5107. Уча шамара жене (у чашама раже не)
5108. Скувај Ћани мало вина (с Кувајћанима ловина)
5109. Мангупи шумара куде (мангу пишу маракује)
5110. Уча ширу пије (у чаши рупије)
5111. Дошла пакост у народ (до шлапа кост, Уна, род)
5112. Ната суди вани (на тасу дивани)
5113. Мехмед узео џак (мех, медузе, оџак)
5114. Мени је лош камп (мени, јело, шкамп)
5115. Рудара жали чила цура (руда, ража, личилац, ура)
5116. Анка расплитала косе (Анкара, Сплит, ала, косе)
5117. Каменко завршава затворску терасу (камен, коза, врша, ваза, твор, скутер, ас У)

Нема коментара: