недеља, 05. март 2017.

Решења:
5067. Мелита на нас урла (Мел и танана сурла)
5068. Мајкла вија турист (Мај клавијатурист)
5069. Стари део Котора (Стар иде око Тора)
5070. Ема Стоун (уста Моне)
5071. Аријан Комазец (Цезар окна Ј има)
5072. Сирови празилук (кули, зар, пиво, рис)
5073. Роберт Овен (ро, Бетовен)
5074. Науди цивилима НАТО пакт (на удици Вилим, Ана, топ, акт)
5075. Јану су оперисали (Јанус у опери са Ли)
5076. Одела Стака мери (оде Ласта ка Мери)
5077. Славино момче (с лавином омче)
5078. Неки Тику тлаче (не кит и кутлаче)
5079. Долазе Мостарци (до Лазе Мо, старци)
5080. Месије долазе (Меси је до Лазе)
5081. Велики танкер (вели кит анкер)
5082. Велики талас (вели кит алас)
5083. Учесници параде (у чесници пара ДЕ)
5084. Режим Србије (режи М, С Р бије)

Нема коментара: