недеља, 02. октобар 2016.

Решења:
4715. Сто ребуса (сторе буса)
4716. Грозна касаба нанама (гро знака са бананама)
4717. Волим Астурију (вол и маст у Рију)
4718. Собу кади Јеца (соб у кади јеца)
4719. Напи магистра шанкер (на пи маг и страшан кер)
4720. Димитри кодер иште (дими трико дериште)
4721. Када соб руча? (када с обруча)
4722. Завера Маура (за Верама ура)
4723. Долазе лопуже (до Лазе Ло пуже)
4724. Минерал олова (мине, рало, лова)
4725. Бал ко никада (балкон и када)
4726. Мисли Стеве (мис, лист Еве)
4727. Воли Јасмина мараме (во, лија с минама, раме)
4728. Завером на трон (за Вером Натрон)
4729. Меч екипе Рудара (мече кипер удара)
4730. Брије Стипу Златка (бријест и пузлатка)
4731. Сви би на Платак (свиб и наплатак)
4732. Папа Роко лососа (папар около соса)
4733. Крмак липиком оде (крма, клип и комоде)

Нема коментара: