недеља, 07. август 2016.

Решења:
4606. Бренди налила Маја (Брендина лила маја)
4607. Мерима ми натаче шљем (Мери мами Ната чешљем)
4608. Бије Лиса гусаре (бијели саг у Саре)
4609. Подеротина (под, Еро, Тина)
4610. Коста тугује (кос, тату, гује)
4611. Ратлук (рат, лук)
4612. Споро Том капира (с поротом кап и Ра)
4613. Друга брије Лана (Дру, Габријел, Ана)
4614. Ната рабила визона (на тараби лав и Зона)
4615. Стог у сјени цера (стора, гусјенице)
4616. Смели ђак (смеђи лак)
4617. Kostanjevica (koš Tanjevića)
4618. Стрикине зараде (с три Кинеза Раде)
4619. Дора ме напила (до рамена пила)
4620. Долина реке Тимок (до Лина рекет и Мок)
4621. У рану зору, зору, зору, када сване дан, ја идем кући сав накресан (Уран У, З ору З, ору З О, рука Д, ас, ване ДА, Н јак у ЋИ, (б)иде, М са В на К, ре, сан)

Нема коментара: