недеља, 06. март 2016.

Решења:
4227. Шоми носи лиру, а Еро дромбуље (Шо, Минос и Лир у аеродром буље)
4228. Врбује Деју Ница (врбу једе јуница)
4229. Куму Луси задужи (кумулус иза дужи)
4230. Воли Миле датуле (лим и лед ату лево)
4231. Убиј Ирца! (уши јарца)
4232. Плаве Русе воли Нада (планеру сено, ливада)
4233. Тара бесни, мали! (тарабе снима Ли)
4234. Кон ту режира (контуре жира)
4235. Прија виски Јаши (при Јави скијаши)
4236. Клинка са истока (клин, Касаи, стока)
4237. Медаља с Кариба (мед, Аљаска, риба)
4238. Стриц Ера то псима не да (с трицератопсима Неда)
4239. алатура (алат, ура), капелан (на Л Е пак), ателана (ат Е, лан А), суламит (Сула, мит), уранити (ура, нити), фанатик (кита на Ф)

Нема коментара: