недеља, 29. новембар 2015.

Решења:
3991. Ени супа годи (Енис у пагоди)
3992. Ја кликерима чукам Ену (јак ликер и мач у камену)
3993. Косту руже Латини (костур у желатини)
3994. Нас не гули банка (на снегу Либанка)
3995. Намет лама вешти цех ескивира (на метлама вештице, Хес, киви, Ра)
3996. Супстанца (шут Шпанца)
3997. Наш трик упали сада (на штрику палисада)
3998. Та снаша у сну пила је пилуле (тас, на шапу Снупи лаје и луле)
3999. Наплатила немире Нада с каматом (на плати лане, Мире, на даскама Том)
4000. Не лажи рудара (Нела жир удара)
4001. Танка црвена линија (тачка, дрвена чинија)
4002. Тамари скапало маче (тамариска па ломаче)
4003. Суди Санда Лепосави (суд и сандале по Сави)
4004. Жагор масе (Загор маше)
4005. Ко дува лепак? (код увале пак)
4006. Заложи Штимац уре (за ложиштима цуре)
4007. Замор Гаше (Загор маше)
4008. Чиле одлуке падобранке (Чиле од Луке па до Бранке)
4009. Одоакар (од О акар)
4010. Надјеви (на дјеви); задјевице (за дјевице)

Нема коментара: