недеља, 11. октобар 2015.

Решења:
3832. Сто Нијемаца (с Тонијем Аца)
3833. Свиње тамане напоје (с вињетама Нена поје)
3834. Син анималисте (Синан има листе)
3835. Кафа милија мами него Милетова ракија (ка фамилијама мине, гомиле товара, Кија)
3836. Ко пита не скита (копита, Нес, кита)
3837. Волим унука сиромаха Латифа (во, лину у каси Рома, хала, Тифа)
3838. Петница (Пен, Тица)
3839. Петница (Пит, Неца)
3840. Висораван (Новаро сив)
3841. Бора носи Ристи менице (бора, нос и рист, именице)
3842. Допре вода до Марка (до превода домарка)
3843. Лепак Атанас прави (лепа ката на справи)
3844. Годи сомун Ани (год и сом у нани)
3845. Посте људи Раче (постељу дира Че)
3846. Бату Зорана цмаче (бат, узо, ранац, маче)
3847. Трице и кучине (трице Ику чине)
3848. Кумиш Јару, па кумиш (ку мишја рупа, ку миш)
3849. Риба Ната вану (риба на тавану)

Нема коментара: