недеља, 01. фебруар 2015.

Решења:
3249. Гејша љетује (геј шаље тује)
3250. Доминика наби снаха у бици (до Мини канабис на хаубици)
3251. Добар глас (собар Глад)
3252. Подвала будале Тесалкама (по два лабуда лете с алкама)
3253. Подсвесна намера подлаца (под С Весна, на М Ера, под Л Аца)
3254. Колаже Жељко шара (кола, Жежељ, кошара)
3255. Компа Никола рови по песку (Компани, Коларов и Попеску)
3256. Реџиб Лизу дирка (Реџи близу Дирка)
3257. Ја Васка мијем (Јава с Камијем)
3258. Џакузи мами лица (џак узима Милица)
3259. Радује се динару Цица (Дује седи на руци цара)
3260. Лука Павичић (лавић, Пикачу)
3261. Соли рака Мила (солира камила)
3262. Редова Лана ружи (ред овала на ружи)
3263. Бинго (Бин го)
3264. Чек у банци (Че, Кубанци)
3265. Бакљу Чарли носи (БА кључар, Лино СИ)
3266. Херој улице (ХЕ рој, У лице)
3267. Мери Шепаровић (М Е рише, парови Ћ)

Нема коментара: