понедељак, 05. јануар 2015.

Решења:
3178. Теле Митар Косари пази (иза Пира Сократ и Мелет)
3179. Торте веште Марице (Тор, те-ве, штемарице)
3180. Лимар Винко додија (Ли Марви код Одија)
3181. Буди хуман (на мухи дуб)
3182. Нас Лика мами лепотом шума (на сликама Миле, потом Ш Ума)
3183. Нада ружи Рафа (на дару жирафа)

3184. Проси једино Соња (просиједи носоња)
3185. Опет је Данијела јела (о пет један и јела, јела)
3186. Девице нашле Перу (девице на шлеперу)
3187. Надо, лепа си и ти (надоле пас и Ити)
3188. Проси Паво дукате (просипа воду Кате)
3189. Косту Ризван одаје (костур изван одаје)
3190. Санда ласка рабинима (сандала с карабинима)
3191. Мени дали пара (мени, Дали, пара)
3192. Свиће рујна зора (сви ће руј Назора)
3193. Узе ми Немац окулар (уз Еминема цокула Р)
3194. Секира се Кира (секира, секира)
3195. Пластика у боји (пласт и каубоји)
3196. Ја хтедох ''Отела'' (јахте до хотела)

Нема коментара: