недеља, 07. децембар 2014.

Решења:
3125. Пса Јанез најури Ћани (Псаја не знају Рићани)
3126. Јури Жана шалу прича (при чају рижа на шалу)
3127. Немачке компаније (не мачке, компа није)
3128. Куми Сузана Тома (кумис уз анатома)
3129. Кука Боле Кости (Кука боле кости)
3130. Скуп апостола - скупа постола
3131. Билборд обасјава (Бил, бордо бас, Јава)
3132. Фрактура носа (фрак, Туран, оса)
3133. Моли кувар Иву (Молик у вариву)
3134. Дечја крема (мечја креда)
3135. Златна кока (клатна, коза)
3136. Елаборат реномираног анатома (Ела, Борат, Рено, Мира, Нога, На, Тома)
3137. Нама пишу: ''Марку ће доћи Лима'' (на мапи шумар, куће до ћилима)
3138. Сели пса Матилда (с елипсама тилда)
3139. Судбина гатаре (суд, бина, гат, аре)
3140. Борис Крапањ осликава (бор, искра, пањ, осли, кава)

Нема коментара: