недеља, 14. септембар 2014.

Решења:
2918. Мени је Жика расуо лову (мени, јеж и карас у Олову)
2919. Иште фукара касу (и Штеф у Каракасу)
2920. Разгалили Паулу Анди (Раз, Гал и липа у Луанди)
2921. Купићу Реуфу тогу (куп и ћуре у Футогу)
2922. Нарибао бабука булу (нар и баобаб у Кабулу)
2923. Води Рус Анти Јагу (водир у Сантијагу)
2924. Траписти вуку пресу (трап и Стив у Купресу)
2925. Води Миа за руку Вајту (во, дим и Азар у Кувајту)
2926. Осликава Иве ребус Ани (осли, кава и Вереб у Сани)
2927. Нада ме вара (Н Адам, Ева РА)
2928. Екстрактор (ЕКС трактор)
2929. Пржена риба (ПР жена риба)

Нема коментара: