недеља, 27. јул 2014.

Решења:
2801. Кер у Мославини (Керум о славини)
2802. Смета Нини бис (Сметанин ибис)
2803. Соба момка Ранка (с Обамом Каранка)
2804. Рита Морена (ритамо Рено)
2805. Алеманија (Алем, Ан, Ија)
2806. Дужна си паре Дари (дуж насипа редари)
2807. Одала Мира дечака (одалами Раде Чака)
2808. Дресер ала (дрес Реала)
2809. Трипо калауз купи (три покала уз куп И)
          Скупо ми Трипо кала (с купом И три покала)
          Стрип о Калахари (с три покала (пе)хари)
2810. Кер у мрежи - Керум режи
2811. Очисти момак оџак (очи, с тимом А Коџак)
2812. Шта каже злотвор (штака, жезло, твор)
2813. Мајстора око вара (мај, стора, оков, ара)
2814. Уча шик лик Ери (у чаши кликери)
2815. Зоро, пиле маче Сенка (Зоро, пиле, маче, сенка)
2816. Ето нани коне (Ето, Нани, Коне)
2817. Перу мучи перут на џемперу (Перу, М учи, Перу, НА џем, Перу)
2818. Нада руку пружа (на дару куп ружа)
2819. Редукције наше миле (ред у К, цијена Ш, Емиле)

Нема коментара: