недеља, 26. мај 2013.

Решења:
1950. Ружи мали Ненад лану, ружи мали Ненад Лану (руж и малине на длану)
1951. Седа Мери кабезу Станоју купи (седам Ерика без уста, ној у купи)
1952. Гол Финана (голф и нана)
1953. Колаудатор (Котор, Лауда)
1954. Профитабилне роле (профитероле, Ан, Бил)
1955. Је ли ћуп од Румуна наручен? (Јелић у подруму, на нару Чен)
1956. Мала Вики напала у комори Перу (Малави, Кина, Палау, Комори, Перу)
1957. Силина нападача (Сил и нана па Дача)
1958. Мали застој Еми смета (Мал, иза Стоје мис мета)
1959. Инокорепетитор (инок оре, пети тор)
1560. Сенада гласа (сена Дагласа)
1561. Нађа кука дуго (на ђаку Каду го)
1562. Ни честитом, а ни смелом (Ниче с Титом, Ани с Мелом)
1563. Алија на родеу (А лијана, роде У)
1564. Био сам на естради (БИ осамнаест ради)
1565. Адам реже салату (ада, мреже С, алат У)

Нема коментара: