понедељак, 29. април 2013.

Решења:
1897. Дошла је рано Лина (до шлајера нолина)
1898. Рамиза те треба (рам иза тетреба)
1899. Утањи Ружа глас (у тањиру Даглас)
1900. Стара антерија (Стана, артерија)
1901. Ја с требом у харему (јастреб о Мухарему)
1902. Домар весла Вуји (до марве славуји)
1903. Паре радо носи Ћана Бори (пар Ера, до носића набори)
1904. Ко ложи ватру, Бане? (коло, жива, труба не)
1905. Стрикану Ана дала мало вина (с три кануа над алама ловина)
1906. Прединфарктно стање (Предин, фар К, Т нос Тање)
1907. Добар астроном телескоп цима (до бара с троном, теле с копцима)
1908. Цијена камилице (ЦИ је на камили ЦЕ)
1909. Мостар и Цавтат (МО старица, В тат)
1910. Стигла је дрога (СТ игла, једро ГА)

1 коментар:

Luka је рекао...

Uz rebus 1899. moglo se "okačiti" i čisto rješenje, obzirom da ga je autor MC prihvatio:

STANJI RADA GLAS!

Zahvaljujem na uvrštenjuu!