недеља, 10. фебруар 2013.

Решења:
1726. Три прасета (расте пират)
1727. Енергана (нага Рене)
1728. Ко ли брије нашу Мару? (колибри је на шумару)
1729. Укрштени цитати (у крштеници Тати)
1730. Нага Николина (на Гани Колина)
1731. Свет у бесу пале пожари (све тубе су пале по жари)
1732. Администраторка (пад Мини с траторка)
1733. Доли ме тешила (до лимете шила)
1734. Седа Марија ме добро шармира (седам ари јаме, до броша Мира)
1735. Босанке Тару проучиле (бос анкетар упро у Чиле)
1736. Приступам Америма (при ступама Мерима)
1737. Јаребици клонула крила (јаре, бицикл О, нула, К рила)
1738. Камена громада (каме, наг Ром, ада)
1739. Лососи су загризли (лос, оси, суза, гризли) 

Нема коментара: