недеља, 23. децембар 2012.

Решења:
1665. Славна ти група (С лав на тигру ПА)
1666. Кола бирала Јела (колабирала је ЛА)
1667. Укори Љубо станаре (у кори ЉУ бостана РЕ)
1668. Носи сатару Кемо (НО сисата, руке МО)
1669. Убо Стану јеж (у бостану је Ж)
1670. Љубо стан узе (Љ у бостану ЗЕ)
1671. Је л' капут ин? (јелка, Путин)
1672. У клуб Еници идете (у К лубеници И дете)
1673. Наложена наркоза (на ЛО жена, на Р коза)
1674. Оштри кума мачету (о штрику МА маче ТУ)
1675. Дом агената (до маге Ната)

Нема коментара: