понедељак, 27. август 2012.

Решења:
1488. Ту баци траву (туба, цитра, Ву)
1489. Почела је данас узбуна рудара (по чела један ас уз бунар удара)
1490. Игра се ватром Бонд (И Грас, Ева, тромбон Д)
1491. Тром бонвиван (тромбон В Иван)
1492. Поза Уне (позауне)
1493. Мач качи Неле (мачка, чинеле)
1494. Полира Мара сребро (по лирама Рас, ребро)
1495. Пијани новинар (пијанино, винар)
1496. Клари не треба нана (кларинет Р, Е банана)
1497. Мали ресторан (МА лире, стора Н)
1498. Гита радо пива (гитара до пива)
1499. Граде робу бањ (Раде, рог, бубањ)

Пошто је ова тема била инспиративна за састављаче, продужићу је и на следећу недељу.

Нема коментара: