понедељак, 19. децембар 2011.

Решења:
1220. Поли Петра Жика (полипе тражи Ка)
1221. Магаре на ливади (маг аре на ЛИ вади)
1222. Ено га, Вице, поврће! (Е ногавице поврће)
1223. Остоја је врло мио (о сто јаје ВР ломи О)
1224. Сви радо пију кафу (свира до пијука Ф У)
1225. Гле жигола (Г лежи гола)
1226. Лепи голови Месија (лепи Г, О лови, МЕ сија)
1227. Посуди нама шешириће (ПО суди, НА маше, шири Ћ Е)

Нема коментара: