понедељак, 13. јун 2011.

Ух, беше бурна недеља па нисам успео да редовно ажурирам блог. Ево прво решења ребуса:
987. Често Мато логорује (Че стоматолог, О рује)
988. Често Мато логорује (ЧЕ стоматолог, ору ЈЕ)
989. Узме Дара мали нар (уз медара малинар)
990. Оружар табаџија (ОР ужар, Т абаџија)

Нова тема за наредне две недеље су називи фудбалских клубова. Први пример управо следи.

Нема коментара: