понедељак, 16. август 2010.

Решења:
613. Порука вица (ПО рукавица)
614. Нудизам је нужан (нуди замјену Жан)
615. Подла Госпава (под Л А го спава)
616. Савио Лино мач (са виолином АЧ)
617. Оти Мају секира (отимају се К и РА)
618. Родно село (Р односе ЛО)
619. Месар Омер (МЕ с аром ЕР)
620. Улице Београда (У лице, БЕ ограда)
621. Поп у тами (попут А МИ)
622. Наши на Марсу (на шинама Р су)
623. Црна гитара (ЦР наги, Т ара)
624. Нада ме вара (Н Адам, Ева РА)

Нема коментара: