недеља, 25. април 2010.

Решења ребуса из недеље хорора:

459. Модра кула (МО Дракула)
460. Ту је дан (Т уједа Н)
461. Ала вам пири (ала, вампири)
462. Рђаво демонтирани (Р ђаво, демон, тирани)
463. Мала лаж Дајане (М ала, Л аждаја не)
464. Веш ти Цане мани (вештица, немани)
465. Гро барака (гроб А, рака)
466. Нема ни Аска кућу (немани А скакућу)
467. Скеле ти пале (скелети П, але)
468. Ана носи сат (нос и сатана)
469. Нафракан ли шејтан? (Франкенштајн и ала)

Нема коментара: