недеља, 21. март 2010.

Решења:
400. Доста класике! (до стакла сике)
401. Напета си секо (НА пета, сисе КО)
402. Руска помоћ (РУ с капом ОЋ)
403. Поза Дине (позадине)
404. Тег Олег узе (те голе гузе)
405. Шале жигола (ША лежи гола)
406. Гле ђаволице (Г леђа, ВО лице)
407. Еротизам (иза Т море)
408. Косара ме брука (коса, раме, Б рука)
409. Брука Љубу Тина (Б рука, ЉУ бутина)
410. Очара Перу Каћа (О чарапе, рука ЋА)
411. Пусте наде Војкана (ПУ стена, девојка НА)
412. Удовица Радојка (удови ЦА, РА дојка)
413. Жена је жена (ЖЕ најежена)
414. Прси се Тина (ПР сисетина)

Остали су нерешени ребуси које је на дате слике замислио Лука Павичић из Сплита, па да оставимо решавачима још мало времена да их реше.

Нема коментара: