недеља, 07. април 2019.

Решења:
6913. Сви рабили новац (свира Билиновац)
6914. Наги Јукатанац (на Гију катанац)
6915. Наш Анте кулира (на Шантеку лира)
6916. Стрицу ретка коса (с три цуретка коса)
6917. Нагари тамо ''Рено'' (нага Рита Морено)
6918. Нови прелетачи (пре Лета чинови)
6919. Клинке се прејеле надева (клин, кесе, пред јелена дева)
6920. Дога шета Таром (до Гаше тата Ром)
6921. Марин ушићари сто телади (Мари, Нушић, Аристотел, Ади)
6922. Лана дуго мили (ланад у гомили)
6923. Гиле списка куће (Гилеспи скакуће)
6924. Ма, лаже нас та Лана опако (мала жена стала наопако)
6925. Ненадмашне сте жене! (Ненад машне не стеже)
6926. Списка Мило много пара (спи с камилом Ного па Ра)
6927. Плећашеве бравуре (П лећа, шеве, брав, уре)
6928. Кума гар ципелама гура (КУ магарци, ПЕ лама, Г ура)
6929. Бериславци (БЕ рис, лав ЦИ)
6930. Трактори (Т рак, тор И)

Нема коментара: