недеља, 17. децембар 2017.

Решења:
5706. Поричем пресуде (пори чемпрес Уде)
5707. Ната чека рандеву (натаче Каран деву)
5708. Кале би мало соса (Калеб има лососа)
5709. Битна реперкусија (бит на реперку сија)
5710. Ужару плану лице (у жару план улице)
5711. Дува ветар (дувар, авет)
5712. Мирела, немире си ми донела (ми, ре, ла, не ми, ре, си, ми, до, не ла)
5713. Посолите ручак (по солитеру Чак)
5714. Гласач из места добро зна ко си (Г ласа, чизме, стадо, Броз на коси)
5715. Не Винко с тим (Н Евин костим)
5716. Циљана група (Ц Иља наг, рупа)
5717. Све верица мами да (с веверицама Мида)
5718. Прија бука маси тој (при јабукама сито Ј)
5719. Прија је тумач (при јајету мач)
5720. Опери каду Като (О перика, дукат О)
5721. Све Верица мами сисама (с веверицама Миси сама)
5722. Бије ли Крампуса Хари? (бијели крамп у Сахари)
5723. Да, на старту финалисти (данас тартуфи на листи)
5724. Па, често Мара каву кува (паче, сто марака, вук, ува)

Нема коментара: