петак, 16. август 2013.


1 коментар:

Unknown је рекао...

POTVORIMO SURINAM ANTILIMA (Po, tvor i mosuri na mantilima)

potvòriti svrš. 〈prez. pòtvorīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòtvoren〉

učiniti potvoru; oklevetati, obijediti