недеља, 04. мај 2014.

Решења: 
2608. Скрити Полити (скрити, полити)
2609. Мачизам ужара (Мач иза мужара)
2610. Домара Меша лови (до мараме шалови)
2611. Убери чичак! (Чак Бери учи)
2612. На гитари клупка - наги Тарик лупка
2613. Роми подвали Трапатони (Роми, по два литра па Тони)
2614. Полагаћемо математику (купола, гаће, мома те мати)
2615. Мицу би Шишко да повали (Мицубиши и Шкода по Вали)
2616. Смара момка пут (с марамом капут)
2617. Лије калфа Бори џин (лијек, Алф, Абориџин)
2618. Отац нама говори (о тацнама го Вори)
2619. Опака Кара (ара, какапо)
2620. Удио Бразилаца (уд и образи Лаца)
2621. Уд ака Кара (ара, какаду)
2622. Карактер аса (К ара, К тераса)
2623. Свилена кошуља (С виле на кошу ЉА)
2624. Три комесара (трико, месара) 

Нема коментара: