субота, 01. април 2017.

NAJREBUS MARTA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 5.4.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 9.4.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5077. Slavino momče (s lavinom omče)
5078. Neki Tiku tlače (ne kit i kutlače)
5079. Dolaze Mostarci (do Laze Mo, starci)
5080. Mesije dolaze (Mesi je do Laze)
5081. Veliki tanker (veli kit anker)
5085. Luta Kubanka (lutak u Banka)
5086. Tri kostima (triko s Tima)
5087. Dorat kapetana Toma (do Ratka pet anatoma)
5094. Gori baraka (go riba Raka)
5095. Katabolizam (mazi Lo batak)
5096. Odelo suši Karlu (ode los u šikar/l/u)
5097. Moris Ravel (LeVar s Irom)
5098. Uzbekistan (uz kist Bean)
5100. Preljub u šumi (prelju Buš umi)
5101. Krijepi junake rum (krije pijuna Kerum)
5102. Kupine na Siciliji (kupi Nena sic Iliji)
5109. Mangupi šumara kude (mangu pišu marakuje)
5110. Uča širu pije (u čaši rupije)
5111. Došla pakost u narod (do šlapa kost, Una, rod)
5112. Nata sudi vani (na tasu divani)
5113. Mehmed uzeo džak (meh, meduze, odžak)
5114. Meni je loš kamp (meni, jelo, škamp)
5118. Ne boli Mitra glava (nebo, lim i trag lava)
5119. Gnusna jama (gnu s najama)
5120. Izaka Blaženka kune (iza kabla ženka kune)
5121. Guščarice (gus carice)
5122. Invazija Huna (Inva, Zijah, Una)
5123. Bije Glorija - Bijeg lorija
5127. Zapažen amater Alan (Zapa ženama tera lan)
5128. Liju su zečevi juče jurili cele večeri (liju suze Čeviju Čej/s/u, rilice leve Čeri)
5129. Alba Parijeti (Alaba prijeti)
5130. Spala Mari marama (s palamarima Rama)
5131. Sako Riti malen (sa koritima Len)
5132. Dobre neke cure (do Brene kec, ure)
5133. Teorema (Teo /d/rema)
5134. Bura dok otkinu (burad o Kotkinu)
5135. Došla patrola (do šlapa trola)
5136. Platna lista (zlatna bista)
5137. Mokra trava (modra krava)
5138. Za Paris Ekrem pita (zapari se krempita)
5139. Kapu Mara skinu (kap u maraskinu)
5140. Suviše stari primeri (suvi šestari pri Meri)
5141. Slast Omera (s lastom Era)
5142. Obala Timoka (Ob, alat i Moka)
5147. Nikada nije lako Risti (Nika Danijela koristi)
5148. Lizi danas lijepo (Li zida naslijepo)
5149. Ja jako patim (jaja kopa Tim)
5150. Ne mogu sardinu da jedem Anti (nemo gusar Dinu daje demanti)
5151. Džejn Ejr (Vejn, eja)
5152. Grimizna dalija (Grim iznad Alija)
5153. Bat Eri jako težak (baterija, kote, Žak)
5154. Bana Nata varala (banana, tava, rala)
5155. Petre, povadi repu! (pet repova D i rep U)
5156. Ram Boro k Ivi nosi (Rambo, Roki, vino, si)
5157. Anka rani Ranka (Ankaran, Iranka)
5158. Napeti Keba (pet ikebana)
5159. Par četuje (parče tuje)
5160. Grubi Somalci (Gru, bosi Malci)
5161. Vere se Vera (Vere severa)4 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

U ovom spisku nema rebusa Nikole Milićevića, jer je on tražio da ih obrišem.

Svetlana је рекао...

Znači, sada već ni Nikola ni Dejan ne učestvuju. Šteta. :(

5087. Dorat kapetana Toma (do Ratka pet anatoma)
5094. Gori baraka (go riba Raka)
5100. Preljub u šumi (prelju Buš umi)
5101. Krijepi junake rum (krije pijuna Kerum)
5123. Bije Glorija - Bijeg lorija
5127. Zapažen amater Alan (Zapa ženama tera lan)
5128. Liju su zečevi juče jurili cele večeri (liju suze Čeviju Čej/s/u, rilice leve Čeri)
5148. Lizi danas lijepo (Li zida naslijepo)
5159. Par četuje (parče tuje)
5161. Vere se Vera (Vere severa)

Бранислав Никић је рекао...

5100. Preljub u šumi (prelju Buš umi)
5120. Izaka Blaženka kune (iza kabla ženka kune)
5123. Bije Glorija - Bijeg lorija
5127. Zapažen amater Alan (Zapa ženama tera lan)
5130. Spala Mari marama (s palamarima Rama)
5134. Bura dok otkinu (burad o Kotkinu)
5140. Suviše stari primeri (suvi šestari pri Meri)
5148. Lizi danas lijepo (Li zida naslijepo)
5152. Grimizna dalija (Grim iznad Alija)
5158. Napeti Keba (pet ikebana)

Milan Žarkovački је рекао...

5094. Gori baraka (go riba Raka)
5100. Preljub u šumi (prelju Buš umi)
5101. Krijepi junake rum (krije pijuna Kerum)
5112. Nata sudi vani (na tasu divani)
5120. Izaka Blaženka kune (iza kabla ženka kune)
5123. Bije Glorija - Bijeg lorija
5130. Spala Mari marama (s palamarima Rama)
5140. Suviše stari primeri (suvi šestari pri Meri)
5147. Nikada nije lako Risti (Nika Danijela koristi)
5149. Ja jako patim (jaja kopa Tim)