недеља, 11. април 2021.

Решења:
8616. Ава Николу тужака (аван и колут у Жака)
8617. Брије нас Мијана (Бри је насмијана)
8618. Тај чин ас цени (Тајчи на сцени)
8619. Алиса шеће рано Миланом (Али са шећераном и ланом)
8620. Намјера макијавелиста (на мјерама Кија вели сат)
8621. Профит Ерола мами (профитерола мами)
8622. Срео Митар Омера (с Реом и Таром Ера)
8623. Пијани насу с нама (пијанина с уснама)
8624. Прати стражарка узницу (Прат, Истра, Жарка уз Ницу)
8625. Ника битанге потера сама (никаб и танге по терасама)
8626. Пописаше широм села (Попи са шеширом села)
8627. И брадоње галаме (Ибра, до њега ламе)
8628. Добар анаграм, болан! (до Бара наг Рамбо, лан)
8629. У торби је ликер (утор, бијели кер)
8630. Ка Напуљу би цестар (канап у Љубице стар)
8631. Divno je visoko letjeti (div, nojevi, sokol, E.T. , Jeti)
8632. Пастор лијечио папи ране (пас, тор, лије, чиопа, пиране)
8633. Мачор лови мишеве (мач, орлови, МИ шеве)
8634. Alija meso klopa (Al, I James, oklop A)