недеља, 15. септембар 2019.

Решења:
7246. Нас Ликар услика (на сликару С Лика)
7247. Савјестан сплавар (сав је стан С плав, ар)
7248. Доба беспарице (до бабе С П арице)
7249. Ово је доба нета (овој Е до Банета)
7250. Усан и нарвал (у Сани нар, вал)
7251. О, руж је скуп онима (оружје с купонима)
7252. Едиторијал о птицама на Уни (Еди Торија лоптицама на/п/уни)
7253. Сувише ширимо кревет Рушке (суви шешири, мокре ветрушке)
7254. Спот очара Маријана (с поточарама Ријана)
7255. Свод Еница мами шара (с воденицама миш, ара)
7256. Дошли перачу читачи (до шлипера чучи Тачи)
7257. Боле ли убоји? (Болели у боји)
7258. Тоникум узе Ира (Тони кум Узеира)

субота, 14. септембар 2019.ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.