28 мај 2023

Решења:
10435. Гле новелисте! (Гленове листе)
10436. Игле си Јасна купи (Иглесијас на Купи)
10437. Нелијепа ласкања (Нели је пала с кања)
10438. Џиновски пас (Џинов ски-пас)
10439. Нађин ђувеч измешах (На, ђинђуве, чизме, шах)
10440. Отац није данас радио (о тацни један ас, радио)
10441. Tuce blezgarija (tuče Blez Garija)
10442. Узлат канап Ици (у Златка напици)
10443. Покупује гројере Тика (по купу је гро јеретика)
10444. Није мене срам (нијем Енес, рам)
10445. Слепи путник (Пупин к Тесли)
10446. Кријепи те ракија (крије Питер Акија)
10447. Сада туку варвари (Садату кувар вари)
10448. Сатраше нас ови (сат Раше на сови)
10449. Снага номада (с наганом Ада)
10450. Miles Davis (Messi, Vidal)
10451. Питак ликер Артур пије (пита, кликер, ар, турпије)
10452. Лијепа Костајница (лије, пак, ос, тајница)
10453. Сви Руси мало пате (с вирусима лопате)
10454. Жиголо вођа клана (жиг, олово, ђак, Лана)