недеља, 17. фебруар 2019.

Решења:
6782. Ваља насип ријека Лаба (ваљан ас и пријек Алаба)
6783. Доста пати мала Веса (до стапа тим Алавеса)
6784. Хрома Мерима (хром Амер има)
6785. Спор аквизитер (спора, квиз и тер)
6786. Ловац у житу (ровац о киту)
6787. Ују мити трасат (у Јуми титра сат)
6788. Бата клавир испитује (батак, лав, ирис П и тује)
6789. Ко ли наше старке дира? (Колина, шестар, Кедира)
6790. Прича шампиона (при чашама пион)
6791. Баци Лео супу! (бацил Е о супу)
6792. Бијела рода (до баре лија)
6793. Бојана сама ружице обрезивала (боја на самару, жице, о брези В ала)
6794. Будала будила будале (Буда, лабуди, лабуд, але)
6795. Лукави Летонац (Лука, виле, тонац)
6796. Пера јаше старог ата (пераја, шестар, Огата)
6797. Кајакаши Карелије (Каја, кашикаре, лије)
6798. Дробилица (Д роб, И лица)
6799. Иво лови сокола (И волови, со, кола)
6800. Састајалиште (СА стаја, лишће)

четвртак, 14. фебруар 2019.

OPTIMIZACIJE

Od klupskog kolege Jovana Novakovića, stiglo je obaveštenje o novom zadatku za ljubitelje optimizacija. Ako do sada niste probali to da rešavate, krajnje je vreme da probate, jer je jako zanimljivo.


Uvažene kolege,

U toku je februarsko kolo Lige optimizatora 2019. Zadatak Ukrštenica sa pentominima je u prilogu, a krajnji rok za slanje rešenja je nedelja, 17.02. u 20:00. Rešenje se može poslati više puta.

Pozdrav,
Jovan Novaković