24 септембар 2023

Решења:
10673. Салутира Нико Дражи (Сал у Тирани код ражи)
10674. Надрмуслимани (на Дриму Слимани)
10675. Анаграм (наг Рама)
10676. Колапс у јеку лета (Кол А псује Кулета)
10677. Болна контузија (Бол након Тузија)
10678. Надеви за колаче (на деви Зак, Ола, Че)
10679. Томислав Ладан (Надал, вал, Симо Т)
10680. Јапанска лијеска (калиј Е, С Каја, Пан С)
10681. Избалансирана цура (изба, лан С, Иранац, ура)
10682. Поло није за Боба (полониј, еза, боб А)
10683. Фран циједи нар (франциј, Е динар)
10684. Хол ми је сад чист (холмиј, Есад, Ч ист)
10685. Фан Тома смара (Фантом, Асмара)
10686. Закочио Стојадин (Зак, очи, Остоја, Дин)
10687. Огули ту бундеву (о Гулиту бунде ВУ)
10688. Поскупио крух (ПО скупио КР у Х)
10689. Иса храни шеву (И сахранише ВУ)
10690. Нама Хуни додијаше (на махуни ДО ДИ јаше)

23 септембар 2023