недеља, 10. децембар 2017.

Решења:
5688. Оману зли бан (Оман уз Либан)
5689. Девастирани мајури (дева с тиранима јури)
5690. Једи нас Ирена (једина сирена)
5691. Чека те друг у Либану (Че катедру гули Бану)
5692. Наш камп има ражањ (на шкампима ража Њ)
5693. Доајени кинематике (до Аје Ники, нема Тике)
5694. Унесите ми шваргле, Дарина (у Нес и Темишвар гледа Рина)
5695. Морана закера (арека за наром)
5696. Упала Тина у Тигар (у палати наут и гар)
5697. Жути картон (ћути Бартон)
5698. Нема ми шала (Алан, Ема, миш)
5699. Зубато сунце (зец на Босуту)
5700. Весели се туни жанка (Вес, елисе, Тунижанка)
5701. Било времена ради (Билов ременар Ади)
5702. Добар ецер (до баре цер)
5703. Terence Budo pere (Terence, Bud, opere)
5704. Козак обилато пуши (коза, кобила, топ, уши)
5705. Поплава Штипа - поп лава штипа

петак, 08. децембар 2017.

NAJREBUS NOVEMBRA 2017.


Na prvi pogled, sudije su ovaj put imale lakši posao, jer je u drugoj fazi bilo samo 8 rebusa. Ali, ujednačen kvalitet ovih rebusa stavio je sudije na muke - kojih pet izabrati. Na kraju, najviše bodova sakupio je rebus Ilije Đurkovića sa rešenjem: reparacija kertridža mi je skupa (repa, racija, ker, tri džamije skupa). Bravo Ilija za odličan rebus i prvu pobedu u ovoj godini. Čestitke i Momiru i Čedomiru za 2. i 3. mesto. 
среда, 06. децембар 2017.АНИМИРАНИ РЕБУС (7, 2, 7, 6)
Дајте их унутра!
5694.                                                                         Ауторка: Светлана Јоргаћијевић

уторак, 05. децембар 2017.

NAJREBUS NOVEMBRA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 13 sudija. Sabiranjem njihovih bodova dobili smo 8 finalista koji su sakupili od 5 do 8 bodova. Zanimljivo je da imamo čak 9 rebusa koji su sakupili po 4 boda, pa zato nisu ušli u drugi krug. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ejub Semić, Boris Nazansky, Mirka Šajić i Andon Koloski. 


     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je petak, 8.12.2017 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  

Evo odabranih rebusa:

недеља, 03. децембар 2017.

Решења:
5673. Сто јаради (Стоја ради)
5674. Сије дјечак (сијед је Чак)
5675. Мало неимару кавице (Малоне има рукавице)
5676. Шумадија (дума, шија)
5677. Најам бусева (на јамбу сева)
5678. Виче Кића Ради (див и чекићара)
5679. У води кану Маци иструне (уво, Дикан, умаци, струне)
5680. Јутарњи ваздух (јута Р, њива, З дух)
5681. Поткапе трпа у шалваре Ника (потка, Петр, паушал, вареника)
5682. Линије не горе (ЛИ није него РЕ)
5683. Спалићемо тело! (с Палићем Отело)
5684. Доба беде динар одаје (дедина рода је до бабе)
5685. Нагази Синди Јанка (нага ЗИС Индијанка)
5686. Јасенка на Гези (ЈА сенка наге ЗИ)
5687. Отело (О тело)петак, 01. децембар 2017.

NAJREBUS NOVEMBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.12.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 8.12.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5613. Prosta naprava (Prost, Ana, prava)
5614. Ma, niko ne mari (Man, ikone, Mari)
5615. Neto primanja (ne top, Rim, Anja)
5616. Partizan (parti za N)
5617. Pršut ucijelo (Pršu tuci Jelo)
5618. Sni Mara đavolka (snima Rađa volka)
5619. Osmak nače puding (dingo, Smak na čepu)
5620. Poštovanje (pošto Vanje?)
5621. Iskopali su rupetinu (Isko pali suru petinu)
5625. Boriša ram išara (Bor išara mišara)
5626. Seja Davida jedva čeka (Sejad Avi daje dva čeka)
5627. Muha medu zamara (Muhamed uz Amara)
5628. Prebi Rade telale (prebira dete lale)
5629. Sara čuva raž Dinu (sarač u Varaždinu)
5630. Fetu sprema Zlatica (fetus, premaz, latica)
5631. Barata Ero s mitraljezima (bar, at, Aerosmit, ralje, zima)
5632. Postadoh ad hok lice (Po, stado, Had, hoklice)
5633. Ko zamače u šarage par dana? (koza, mače, ušara, gepard, Ana)
5637. Dosta više Denisa Šapovalova (dostaviše Den i Saša po valova)
5638. Izabela nas okuraži (iza Belana sok u raži)
5639. Nadi maser oduva lovu (nadima se Rod u valovu)
5640. Preču varku ćelavica (pre čuvarkuće lavica)
5641. Ara uleti (Arau leti)
5642. Miku samo stas koči (Miku sa mosta skoči)
5643. Napenalila se Mira Midi (nape na lila Semiramidi)
5644. Ubrzava Danica (Ub, Rzav, Ada, Nica)
5645. Reparacija kertridža mi je skupa (repa, racija, ker, tri džamije skupa)
5649. Čeda Čvorak (Ečka, rov, Čad)
5650. Skandinavija (san Dina vijak)
5651. Sa mosta laste lete ka rodama (Samos, talas, tele te karo dama)
5655. Svi Lari zavide (Svilar iza Vide)
5656. Rad Arpada slama (radar pada s Lama)
5657. Jesen i zima (Jese niz ima)
5658. Ferari (far, ari)
5659. Lambordžini (la M, bor, džin I)
5660. Maserati (maser, ati)
5661. Materi dadoše sto glista (Mate rida do šestog lista)
5662. Deve turista namirisaše (devet uri Stana miri Saše)
5663. Kapibara (ara bi pak)
5664. Bačka Topola (barka do pola)
5665. Skupine botaničara (s kupine bot Ani čara)
5666. Tamani Sveta orade (taman i svetao Rade)
5667. Valcer igra Nata (val, cer i granata)
5668. Savet Ruška magu dala (sa vetruškama gudala)
5669. Umaklo mače (umak, lomače)
5673. Sto jaradi (Stoja radi)
5674. Sije dječak (sijed je Čak)
5675. Malo neimaru kavice (Malone ima rukavice)
5679. U vodi kanu Maci istrune (uvo, Dikan, umaci, strune)
5680. Jutarnji vazduh (juta R, njiva, Z duh)
5681. Potkape trpa u šalvare Nika (potka, Petr, paušal, varenika)
5682. Linije ne gore (LI nije nego RE)
5683. Spalićemo telo! (s Palićem Otelo)
5684. Doba bede dinar odaje (dedina roda je do babe)