недеља, 15. септембар 2019.

Решења:
7246. Нас Ликар услика (на сликару С Лика)
7247. Савјестан сплавар (сав је стан С плав, ар)
7248. Доба беспарице (до бабе С П арице)
7249. Ово је доба нета (овој Е до Банета)
7250. Усан и нарвал (у Сани нар, вал)
7251. О, руж је скуп онима (оружје с купонима)
7252. Едиторијал о птицама на Уни (Еди Торија лоптицама на/п/уни)
7253. Сувише ширимо кревет Рушке (суви шешири, мокре ветрушке)
7254. Спот очара Маријана (с поточарама Ријана)
7255. Свод Еница мами шара (с воденицама миш, ара)
7256. Дошли перачу читачи (до шлипера чучи Тачи)
7257. Боле ли убоји? (Болели у боји)
7258. Тоникум узе Ира (Тони кум Узеира)

субота, 14. септембар 2019.ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

недеља, 08. септембар 2019.

НАЈРЕБУС АВГУСТА

   Неизвесно и врло занимљиво! Након прве фазе гласања, издвојио се ребус Зорана Милуновића као најозбиљнији кандидат за 1. место. У другој фази гласања, тај ребус је од тројице судија добио оцену 4, а ребус Николе Милићевића, од исте тројице добио 5. Захваљујући великој разлици из прве фазе, Зоранов ребус је са 21 поеном освојио прво место, а Николин друго. Зорану све честитке за сјајан ребус (а нарочито за илустрацију), а Николи честитке за исто тако сјајан ребус и највише бодова у другој фази. Ево сада победничког ребуса и табеле са гласовима судија.Решења:
7229. Тето, ви ранисте Леа (тетовирани Стелеа)
7230. Ја не зурим у папир-маше (Јанез у Риму папи Р маше)
7231. Петицију ми шаљу, Тијана (пети цију/к/ миша љути Јана)
7232. Ко шуме сече војводи? (кош у месечевој води)
7233. Папуча деду жуља (папу чаде дуж уља)
7234. Патрик у магли степа (папа, три кума, глисте)
7235. Напредовати као рак (каро, акита, во, Дер, Пан)
7236. Властита наклада (влас титана, клада)
7237. Пала продаја станова (П ала, П рода, Ј Астанова)
7238. Мами Ћана грудима (Мамић, Ана, Гру, Дима)
7239. Убо калуђера Милан (у бокалу ђерам и лан)
7240. Бараба журно скаче (бар, абажур, нос, каче)
7241. Несташе ширити (Неста, шешит, Ити)
7242. Назеб рибара (на зебри бара)
7243. У решету носи воду (уре ШЕ, ТУ нос и во ДУ)
7244. Балавци Пелеха траже (БА лав, ципеле ХА, Т раже)
7245. Свијет ликује (свијетли К у ЈЕ)

четвртак, 05. септембар 2019.


NAJREBUS AVGUSTA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 12 sudija (Svetlana Jorgaćijević, Gojko Mandić, Nedjeljko Nedić, Zoran Milunović, Nikola Milićević, Dragiša Cetić, Branislav Nikić, Boris Nazansky, Slavko Bovan, Budimir Ćosović, Milan Žarkovački, Vladimir Šarić).
      U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 4 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Miroslav Cvetković, Ilija Đurković, Nedjeljko Nedić i Boris Nazansky. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 08.09.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:недеља, 01. септембар 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.09.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.09.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7159. Seju bombonima kitili (s Ejubom Boni, Mak i Tili)
7160. Smara gdje živim (smaragd, jež i Vim)
7161. Smara gde radim (smaragd, Era, dim)
7162. Ponos i limar ima (po nosilima rima)
7163. Nagon Doli Bel (na gondoli Bel)
7164. Sindi Janko milovao (s Indijankom I lova O)
7169. Usta tata (usta tata)
7170. Ko ratuje? (kora tuje)
7171. Na veliki petak am peru (naveli kip eta kamperu)
7172. Budi radžu džezer (reze, Džudžar i dub)
7173. Nadzor animatora (nad Zoranima tora)
7174. Goran Navojec (Ce, Jovan, Na, Rog)
7175. Udar groma (Gru odmara)
7176. Ko s ovom Lindom osta (Kosovo, mlin do mosta)
7177. Salakovac (šala, kovač)
7178. Daliah Lavi (Lal, Pahlavi)
7179. Ide za Pirot kartograf (Fargo, traktori, Paz, Edi)
7180. Pol Makartni (Palma, Kortni)
7181. Ohol Apoksiomen (Nemo i Skopal, Oho)
7182. Nova cesta do Zagvozda (V Ozdanovac, Est A, doza G)
7183. Makijavelizmi loše vladarice (makija, veli Z Milošev, Ladarice)
7187. Najavi super lice (na Javi su perlice)
7188. Oprala baba bure (Opra, Laba, babure)
7189. Deveri kašlju kao Rada (deverika, šljuka, orada)
7190. Farmaceuti nađu lek (far, mace, utine, Đule K)
7191. I strateg ima mane (Istra, teg i mama ne)
7192. Maša rastvorom poli šćućurenoga (po lišću ćure nogama šara s tvorom)
7193. Poprijeko si sijeno, Sido, stavila (pop rije, kosi, sije, nosi dosta vila)
7194. Doris asuru tka (do risa surutka)
7195. Trpe zaposleni (trpeza posle ni)
7196. Poreklo šarki (pore klošarki)
7197. Prekopali celu leju (preko palice lule JU)
7198. Propele rage udove (propeler, age, udove)
7199. Smer devina maratona (s merdevinama Ra, tona)
7203. Spi Tom, Pite! (s pitom pite)
7204. Kona krije drenjak (Konakri, jedrenjak)
7205. Napi Toni Marijana (na pitonima Rijana)
7206. Peter u Kabul dogna stado (do pete ruka, buldog, Nasta)
7207. Uzdisaše Stari (uz Disa šestari)
7208. Budža kune vadi (budžak u Nevadi)
7209. Soka kuka Nadi (sokak u Kanadi)
7210. Figu Renato poli (figure na topoli)
7211. Raspopu šije Dana store (Ras popuši jedan Astor E)
7212. Ko lovi lanad sačmom? (kolo vila nad Sačmom)
7213. Krv nije voda (crv niže roda)
7214. ''Lepota poroka'' (lopte oko para)
7215. Kija ima stikera (rakija i mastike)
7216. Čitao Den izreku (Čita ode niz reku)
7217. Šupak rovari (šupa, krov, ari)
7218. Budi moja stena! (budi Moja Stena)
7219. Device ruže Peru (device, ruže, Peru)
7220. Senka para mantije (senka, para, mantije)
7221. ''Kad je Hari sreo Sali'' (Bad se zari sred sale)
7222. I Peri treba branik (iperit, rebab, ranik)
7223. Laza njemu zavi lice (lazanje, muza, vilice)
7224. Al Faruk Aminu (Alfa ruka minu)
7225. Konakri je divan (kona krije divan)


Решења:
7215. Кија има стикера (ракија и мастике)
7216. Читао Ден изреку (Чита оде низ реку)
7217. Шупак ровари (шупа, кров, ари)
7218. Буди моја стена! (буди Моја Стена)
7219. Девице руже Перу (девице, руже, Перу)
7220. Сенка пара мантије (сенка, пара, мантије)
7221. ''Кад је Хари срео Сали'' (Бад се зари сред сале)
7222. И Пери треба браник (иперит, ребаб, раник)
7223. Лаза њему зави лице (лазање, муза, вилице)
7224. Ал Фарук Амину (Алфа рука мину)
7225. Конакри је диван (кона крије диван)
7226. Бијела врана (БИ јела, В рана)
7227. Препарат (П репа, Р ат)
7228. Супер екипа (СУ пере кип А)