недеља, 22. децембар 2019.

Решења:
7484. Дору Мате рани (до рума терани)
7485. Лик Еру замара (ликер уз амара)
7486. Коња Кузма његује (коњак уз мале гује)
7487. Мапу Тома путописцима пут Осла посла (Мапуто, Мапуто, писци, Мапуто, слап Осла)
7488. Тоне рибар (тонер и бар)
7489. Домар им бежи лети (до Маримбе жилети)
7490. Добар тенис Ирене (до Барт/а/ Енис и Рене)
7491. Ко збија шале? (шал Е Козбија)
7492. Грмаљ ошамари јарана (грм, Аљоша, Марија, рана)
7493. Peru Nika hakira (perunika, /S/hakira)
7494. Мионеуралгија (пион, мурал, гуја)
7495. Предиво мала тка (пред Ивом алатка)
7496. Остаци Тракије (ос, Тацит, ракије)
7497. Немаштина нас кали (нема Ш Тина на скали)
7498. Сарајевски атентат (Т ат, не ТА, икс, В, еја, Р ас)
7499. То бол Аци ствара (тоболац, Ист, В ара)
7500. Амадеус Моцарт (ам, аде УС, М о Ц, ар Т)

Нема коментара: