недеља, 29. децембар 2019.

Решења:
7501. Амаро Сими јак (Амар Осим и јак)
7502. Тај гад оперише (тајга до Перише)
7503. Milan, Roma i Napoli (Milan Romaina poli)
7504. Просипа воду Шана (проси Паво Душана)
7505. Сваде цара с туженицима (сва деца расту женицима)
7506. Нађа Команечи тка (на ЂА кома нечитка)
7507. Бела кафа (бала, кефа)
7508. Бен Акиба (жена риба)
7509. Брије Горан Жарка (бријег, оранж арка)
7510. Примитиван даса (при Мити Ванда СА)
7511. Посади лађа потону (посадила Ђапо тону)
7512. Пера је паметан (пераје па метан)
7513. Тај гад отима (тајга до тима)
7514. Јелена шлем оте лугару (јеле нашле мотел у гару)
7515. Прија мисли као сека (при јами слика осека)

Нема коментара: