недеља, 26. март 2017.

Решења:
5118. Не боли Митра глава (небо, лим и траг лава)
5119. Гнусна јама (гну с најама)
5120. Изака Блаженка куне (иза кабла женка куне)
5121. Guščarice (gus carice)
5122. Инвазија Хуна (Инва, Зијах, Уна)
5123. Бије Глорија - Бијег лорија
5124. Све Споменка изазове (с веспом Енка иза зове)
5125. Сумња комшија Ибрица (с умњаком шија и брица)
5126. За нас је Ладо марка (Зана сјела до Марка)
5127. Запажен аматер Алан (Запа женама тера лан)
5128. Лију су зечеви јуче јурили целе вечери (лију сузе Чевију Чеј/с/у, рилице леве Чери)
5129. Алба Паријети (Алаба пријети)
5130. Спала Мари марама (с паламарима Рама)
5131. Сако Рити мален (са коритима Лен)
5132. Добре неке цуре (до Брене кец, уре)
5133. Теорема (Тео /д/рема)
5134. Бура док откину (бурад о Коткину)
5135. Дошла патрола (до шлапа трола)
5136. Платна листа (златна биста)
5137. Мокра трава (модра крава)
5138. За Парис Екрем пита (запари се кремпита)
5139. Капу Мара скину (кап у мараскину)
5140. Сувише стари примери (суви шестари при Мери)
5141. Сласт Омера (с ластом Ера)
5142. Обала Тимока (Об, алат и Мока)
5143. Режим Србије (режи М, С Р бије)
5144. Маче ми се чеше (мачем исече Ш Е)
5145. Удвара се Дамир (у два РА седам ИР)
5146. Лију ми сузе (лију Мис узе)

Нема коментара: