недеља, 04. новембар 2018.

Решења:
6540. Претиха је кобна жена  (прети Хајек обнажена)
6541. Амила свега сита  (ами, Лас Вегас, Ита)
6542. Атиф рида  (ат и Фрида)
6543. Доајени квиза  (до Аје Ник, виза)
6544. Авантуру снаша тражи лети  (аван, тур, усна, жилети)
6545. Бајке Рус негује  (у снегу је бајкер)
6546. Одбојкашице; Кошаркашице (о/д/бој кашице; ко шар/а/ кашице)
6547. Мара буши шашу стере  (марабу шиша шустере)
6548. Поклопа црва чиопа  (поклопац, рвач и Опа)
6549. Чини план ЕТА (чин и планета)
6550. Јаре би Цана купила (јаребица на купи ЛА)
6551. Млада Босна (клада, фосна)
6552. Калаузе нудим (кала уз Ену, дим)
6553. Гориле у магли (гори Леу маг Ли)
6554. А, кваре ли нас то лицитарке (акварели на столици, Т арке)
6555. Напали садисти лети (на палисади стилети)
6556. Банде Расима газе (Бандерас има газе)
6557. Гол маникер (голман Икер)
6558. Алма граби к Јури (Алмагра бик јури)
6559. Нада лови у гори (Надалови угори)

Нема коментара: