субота, 01. јул 2017.

NAJREBUS JUNA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 5.7.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 9.7.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5304. U boleru statira Nina (ubo Ler usta tiranina)
5305. Grijesi Rusa (grije sir USA)
5306. Ponositost Ere (Po nosi tostere)
5310. Ti sad idi jedi nar! (tisa, Didije Dinar)
5311. Mili Nasti jeni (Mili na stijeni)
5312. Vlasi me nasamariše (vlasi Mena sama riše)
5313. Prepakovala Mina tijare (pre pakova laminat i jare)
5314. Saša baci zakusku (iza kus-kusa Šabac)
5315. Samovar Anki Tija krade (samo varan, kit i jak rade)
5316. Morena doma krade (more nadomak Rade)
5317. Saraj komšije sagrade (sa Rajkom sag šije Rade)
5318. Dobitnica nagrade (do bitnica nag Rade)
5325. Grmi Ramiz na drugove (grm i ram iznad Rugove)
5326. Kuka lijena Metka (kuk Alije Nametka)
5327. Napadoh ribara (napa do Hribara)
5328. Uzvikuje Igor (uz Viku je i Gor)
5329. Mili on, mili ona (milion miliona)
5330. Pilad ote Sara (pila do tesara)
5331. Karakorum i Tar (kara Koru Mitar)
5332. Kantrida sja (Kant, Rid, Asja)
5333. Nepodopština mase (pod opštinama sene)
5334. Gaj baki fali (gajba kifli)
5335. Uče puno žreci (u čepu nož, reci)
5336. Svi njega truju (svinje gat ruju)
5337. Nosi Žan dar (nos i žandar)
5338. Tripi kapa smeta (tri pika, pas, meta)
5339. Soba s terasom (sob, as, Tera, som)
5343. Nadina ručetina (na dinaru četina)
5344. Nas to lupa prika (na stolu paprika)
5345. Ure djed ote Ladi (ured je do teladi)
5346. Jedan brak (žedan brav)
5347. Donesite slatka (do Nesi Tesla tka)
5348. Svi njega ribaju (svinje gari baju)
5349. Uzeli su pare Lisa (uz elisu par elisa)
5350. Sanjive oči stilist opere (sa njive očistili stopere)
5351. Ka mehani balave bekrije (kame Hanibala Vebe/r/ krije)
5352. Tamara Radočaj (TAM, arara do čaj/a/)
5353. Nela Eržišnik (Neša, Er, Žilnik)
5354. Nitroglicerin (nit, rog, Li, Cerin)
5355. Mila noću skija (Milano, ćuskija)
5356. Nače Luka nar (na čelu kana R)
5357. Majku Tijana kori (maj, kutija na kori)
5361. Naše vile kod Omiša (na ševi Leko do miša)
5362. Deviza paraolimpijade (devi zaparao lim Pijade)
5363. Kob reumatičarke (kobre u matičarke)
5364. Nađa voli ikru (đavoli I kruna)
5365. Polako Šabane! (pola koša, Bane)
5366. Plan Ina ruši (planinar, uši)
5367. Tat Jana Robi (Tatjana, Robi)
5368. Nače Luka nar u kafani (na čelu kana ruka Fani)
5369. Rojevi skakavaca (Roje, visak, Kavaca)
5370. Nas ova mala vara (na sovama lav, ara)
5371. U Rumi Laza boravi (uru Mila zaboravi)
T-1. Slavi neuka dama (slavine u kadama)
T-2. Omer I Merima (ome, rime, rima)
T-3. Fantom iz opera (fan, Tom, izop, Ere)
T-4. Ko šuta Boru? (koš u taboru)
T-5. Partija šaha (hartija, šapa)
T-6. Ti pališ tipa (tip Ali štipa)
T-7. Kanu je kratak (katarke, junak)
T-8. Nena dade reč Evi (Nenada dere Čevi)
T-9. Pisao sam deci, mala (pi sa osam decimal)
T-10. Krava teletu muče (kravate Letu muče)
T-11. Ubra kum Aca iris (u braku maca I ris)
T-12. Dule kuka Mari (dulek u kamari)
T-13. Divna se vernom Polu nasmeši (div na severnom polu na smeši)
T-14. Izabra Vera nar (iza brave ranar)
T-16. Popi Jaca malo više likera (po pijacama lovi Šeli kera)
T-17. Borko četuje (bor koče tuje)
T-18. Oblaže nana ručku (obla žena na ručku)
T-19. Sakri tast ranac (sa Krita stranac)
T-20. Petunije dovezi Vanja! (Petu nije do vezivanja)
4 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

5313. Prepakovala Mina tijare (pre pakova laminat i jare)
5330. Pilad ote Sara (pila do tesara)
5345. Ure djed ote Ladi (ured je do teladi)
5350. Sanjive oči stilist opere (sa njive očistili stopere)
5361. Naše vile kod Omiša (na ševi Leko do miša)
T-1. Slavi neuka dama (slavine u kadama)
T-4. Ko šuta Boru? (koš u taboru)
T-12. Dule kuka Mari (dulek u kamari)
T-14. Izabra Vera nar (iza brave ranar)
T-16. Popi Jaca malo više likera (po pijacama lovi Šeli kera)

Dusan је рекао...

5350. Sanjive oči stilist opere (sa njive očistili stopere)
T-9. Pisao sam deci, mala (pi sa osam decimal)
5310. Ti sad idi jedi nar! (tisa, Didije Dinar)
5317. Saraj komšije sagrade (sa Rajkom sag šije Rade)
5313. Prepakovala Mina tijare (pre pakova laminat i jare)
5315. Samovar Anki Tija krade (samo varan, kit i jak rade)
5339. Soba s terasom (sob, as, Tera, som)
5325. Grmi Ramiz na drugove (grm i ram iznad Rugove)
5354. Nitroglicerin (nit, rog, Li, Cerin)
5316. Morena doma krade (more nadomak Rade)

Svetlana је рекао...

5304. U boleru statira Nina (ubo Ler usta tiranina)
5306. Ponositost Ere (Po nosi tostere)
5312. Vlasi me nasamariše (vlasi Mena sama riše)
5317. Saraj komšije sagrade (sa Rajkom šije sag Rade)
5331. Karakorum i Tar (kara Koru Mitar)
5336. Svi njega truju (svinje gat ruju)
5350. Sanjive oči stilist opere (sa njive očistili stopere)
5355. Mila noću skija (Milano, ćuskija)
5361. Naše vile kod Omiša (na ševi Leko do miša)
5362. Deviza paraolimpijade (devi zaparao lim Pijade)

Бранислав Никић је рекао...

5317. Saraj komšije sagrade (sa Rajkom sag šije Rade)
5318. Dobitnica nagrade (do bitnica nag Rade)
5325. Grmi Ramiz na drugove (grm i ram iznad Rugove)
5327. Napadoh ribara (napa do Hribara)
5362. Deviza paraolimpijade (devi zaparao lim Pijade)
5363. Kob reumatičarke (kobre u matičarke)
T-1. Slavi neuka dama (slavine u kadama)
T-9. Pisao sam deci, mala (pi sa osam decimal)
T-10. Krava teletu muče (kravate Letu muče)
T-11. Ubra kum Aca iris (u braku maca I ris)