понедељак, 26. јун 2017.

Решења:
5343. Надина ручетина (на динару четина)
5344. Нас то лупа прика (на столу паприка)
5345. Уре дјед оте Лади (уред је до телади)
5346. Један брак (жедан брав)
5347. Донесите слатка (до Неси Тесла тка)
5348. Сви њега рибају (свиње гари бају)
5349. Узели су паре Лиса (уз елису пар елиса)
5350. Сањиве очи стилист опере (са њиве очистили стопере)
5351. Ка механи балаве бекрије (каме Ханибала Вебе/р/ крије)
5352. Тамара Радочај (ТАМ, арара до чај/а/)
5353. Нела Ержишник (Неша, Ер, Жилник)
5354. Нитроглицерин (нит, рог, Ли, Церин)
5355. Мила ноћу скија (Милано, ћускија)
5356. Наче Лука нар (на челу кана Р)
5357. Мајку Тијана кори (мај, кутија на кори)
5358. Analiza dinamike rada (Ana, Liza, Dina, Mike, Rada)
5359. Ми лоше нападамо (Милош, Ена, П Адамо)
5360. Сина тражи Дана (Синатра, Жид, Ана)

Нема коментара: