недеља, 27. март 2016.

Решења:
4275. ''Не клепећи нанулама'' (неке пећи на нулама)
4276. Кен гурабије меси (кенгура бије Меси)
4277. Долорес учи оде (до Лоре су чиоде)
4278. Пеш Кири утече (пешкири у тече)
4279. Наши шарци сутра Пери возе ципеле (на шишарци су трапери, во, зец и Пеле)
4280. Камарад удара мак (камара дуда, рам, ак)
4281. Купи тример Ката (куп и три мерката)
4282. Рондо кор њаче (Рон до корњаче)
4283. Наредбу лугари и заборавили (на Ред Булу Гари, иза бора Вили)
4284. Андроид таблет (Тел, бат и Дорина)
4285. Крици навијача (А чај и вани цирк)
4286. Бира ме напета Невена у возу (зуби, рамена, пета, не вена, уво)
4287. Дама мази Драгана (Нада, мама, зид, рага)
4288. Изабра неда мене (иза бране даме не)
4289. Парче тканине (пар четка Нине)
4290. ''Не клепећи нанулама'' (никле пећи на нулама)
4291. Пију Кубанци (пијук у банци)
4292. На риви се Кате драла (нари висе, катедрала)

Нема коментара: