понедељак, 01. јун 2015.

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA MAJA

           Prođe i taj maj. Dakle, vreme je za izbor najboljeg rebusa u proteklom mesecu. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com

       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (06.06.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (07.06.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 


3498. Zagrmi grmljavina (grm iza grmlja Vina)
3499. Nas Petka dariva (I vana s pet kada R)
3500. Dug me puče (dugme, puce)
3501. Voli lijane Jane (voli, Jane, lijane)
3502. Televizor (Zele, Vitor)
3503. Nives u baru kija (Nive, Subaru, Kija)
3504. Kupusi na Gogi - kup u sinagogi
3505. Smije se Jovan - smije Sejo van
3506. Kuče vodi Milan (Kučevo, dim i lan)
3507. Iz Etne lava ključa (Izet, Nela, Ava, ključ)
3508. Tu ni sira nema (Tunis, Iran, Ema)
3512. Ja, stoga, neću k'o vi! (jastog, Ane, ćukovi)
3513. Prevele lukave lije mene (pre Vele Luka veli Jemen E)
3514. Stopama mira (sto para, Mima)
3515. Ridikili barda (Rid i Kilibarda)
3516. Namenio sam to nagrađenima (na Meni osam tona građe N ima)
3517. Divne starine (div, nesta Rine)
3518. Kosti Jago mota (kos Tijago Mota)
3519. Paše konac igli (Pašeko na cigli)
3520. Ribe Rina lovi (Riberi na lovi)
3521. Ona sevap učini (O seva na pučini)
3522. Šara Fišer pice (šaraf i šerpice)
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima)
3530. Nena sevap učini (ne seva na pučini)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3532. Torture želi samo Niki (tortu reže Lisa Moniki)
3533. Repetitor (Torti pere)
3534. I, zaraze li oni Peru (iza Raze Lion i Peru)
3535. Sveti Makarije (Svet ima karije(s))
3536. Sva gomila se Romani divila (s vagom i laserom An, Idi, vila)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3538. Na rukama, Riki vija Paris (nar u kamari kivija pa ris)
3539. Sije Vasilije (sijeva S, I lije)
3540. Tu peron osam (mason ore put)
3541. Devet rivala (deve, tri vala)
3545. Nema karabataka meni (Nema kara Bata Kameni)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)
3547. Pila dud emisaru Sosa (pilad u Demisa Rusosa)
3548. Tople marende (top lema rende)
3549. Test i Jana polagala (testija na pola Gala)
3550. Balon-sala (salon, bala)
3554. Mala sirena (salaman(d)eri)
3555. Idi po lopatice (Idi, Pol, opatice)
3556. Započet vrt i nama je lep (ZA po četvrtinama jele P)
3557. Barba Rosi nosi to (Barbarosino sito)
3558. Nasto, mak uveo (na stomaku veo)
3559. Samir kori Milija (sa Mirkom Ilija)
3560. Demir kapija (Dep, Mirka i ja)
3561. Erotski roman (Mirka, Ero, Ston)

3 коментара:

Анониман је рекао...

3537. stegla Mara Dijani kose 4 boda
3540. tu peron osam 3 boda
3556. započet vrt i nama je lep 2 boda
3547. pila dud emisaru Sosa 1 poen
3518. kosti Jago mota
3522. šara Fišer pice
3523. Spira laska rabinima
3532. torture želi samo Niki
3499. nas Petka dariva
3515. ridikili barda
Bogdan Marković

Бранислав Никић је рекао...

Evo i mojih glasova:
3549. Test i Jana polagala (testija na pola Gala) 4
3532. Torture želi samo Niki (tortu reže Lisa Moniki) 3
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima) 2
3503. Nives u baru kija (Nive, Subaru, Kija)
3516. Namenio sam to nagrađenima (na Meni osam tona građe N ima)
3530. Nena sevap učini (ne seva na pučini)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3545. Nema karabataka meni (Nema kara Bata Kameni)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)

Luka је рекао...

Evo moga odabira:

3547. Pila dud emisaru Sosa (pilad u Demisa Rusosa) - 4 boda
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima) - 3 boda
3518. Kosti Jago mota (kos Tijago Mota) - 2 boda


3504. Kupusi na Gogi - kup u sinagogi
3515. Ridikili barda (Rid i Kilibarda)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3533. Repetitor (Torti pere)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3540. Tu peron osam (mason ore put)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)