субота, 06. јун 2015.

IZBOR NAJREBUSA MESECA MAJA

Samo da podsetim da večeras u 24,00 ističe rok za glasanje za najrebus meseca maja. Do sada je glasalo samo 9 sudija, pa bih zamolio sve koji to još nisu uradili, da pošalju svoje glasove na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili da upišu kao komentar ispod ovog posta. Evo još jednom svih rebusa:

3498. Zagrmi grmljavina (grm iza grmlja Vina)
3499. Nas Petka dariva (I vana s pet kada R)
3500. Dug me puče (dugme, puce)
3501. Voli lijane Jane (voli, Jane, lijane)
3502. Televizor (Zele, Vitor)
3503. Nives u baru kija (Nive, Subaru, Kija)
3504. Kupusi na Gogi - kup u sinagogi
3505. Smije se Jovan - smije Sejo van
3506. Kuče vodi Milan (Kučevo, dim i lan)
3507. Iz Etne lava ključa (Izet, Nela, Ava, ključ)
3508. Tu ni sira nema (Tunis, Iran, Ema)
3512. Ja, stoga, neću k'o vi! (jastog, Ane, ćukovi)
3513. Prevele lukave lije mene (pre Vele Luka veli Jemen E)
3514. Stopama mira (sto para, Mima)
3515. Ridikili barda (Rid i Kilibarda)
3516. Namenio sam to nagrađenima (na Meni osam tona građe N ima)
3517. Divne starine (div, nesta Rine)
3518. Kosti Jago mota (kos Tijago Mota)
3519. Paše konac igli (Pašeko na cigli)
3520. Ribe Rina lovi (Riberi na lovi)
3521. Ona sevap učini (O seva na pučini)
3522. Šara Fišer pice (šaraf i šerpice)
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima)
3530. Nena sevap učini (ne seva na pučini)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3532. Torture želi samo Niki (tortu reže Lisa Moniki)
3533. Repetitor (Torti pere)
3534. I, zaraze li oni Peru (iza Raze Lion i Peru)
3535. Sveti Makarije (Svet ima karije(s))
3536. Sva gomila se Romani divila (s vagom i laserom An, Idi, vila)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3538. Na rukama, Riki vija Paris (nar u kamari kivija pa ris)
3539. Sije Vasilije (sijeva S, I lije)
3540. Tu peron osam (mason ore put)
3541. Devet rivala (deve, tri vala)
3545. Nema karabataka meni (Nema kara Bata Kameni)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)
3547. Pila dud emisaru Sosa (pilad u Demisa Rusosa)
3548. Tople marende (top lema rende)
3549. Test i Jana polagala (testija na pola Gala)
3550. Balon-sala (salon, bala)
3554. Mala sirena (salaman(d)eri)
3555. Idi po lopatice (Idi, Pol, opatice)
3556. Započet vrt i nama je lep (ZA po četvrtinama jele P)
3557. Barba Rosi nosi to (Barbarosino sito)
3558. Nasto, mak uveo (na stomaku veo)
3559. Samir kori Milija (sa Mirkom Ilija)
3560. Demir kapija (Dep, Mirka i ja)
3561. Erotski roman (Mirka, Ero, Ston)


Нема коментара: