петак, 01. јун 2018.


NAJREBUS МАЈA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
utorka 05.06.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.06.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6063. Pričaš isto! (pri čaši sto)
6064. Skupa mami sirana (s kupama mis Irana)
6065. Kozak obrisa krilo ptice (koza kobri sakri loptice)
6066. Uzeli psu kosti (uz elipsu K osti)
6067. Doba neta i mahinacija (do Baneta ima HI nacija)
6068. Kari Ranka putem jede (kariran kaput E, mjed E)
6073. Samuraj van hoklice vuče (samur, Ajvanho, klice, vuče)
6074. Ma šta rade ovi Peri? (mašta Rade o viperi)
6075. Dosta zevanja, Anastazija! (do staze Vanja, a na stazi ja)
6076. Ivica Osim (Iv, Ico, Asim)
6077. Sama četa maršira (sa mačetama R šira)
6078. Šta kaže Nada Mamula? (štaka, žena dama, mula)
6079. Mačke se pare (mač, kese, pare)
6080. Demanti (dim, Ante)
6081. Strip Oleg lista (s tri pole glista)
6082. Kara Vanesa Haradina (karavane, Sahara, dina)
6083. Baš to van radim (baštovan, Ra, dim)
6084. Nanu lepa čekala (nanule, pače, kala)
6085. Nema ni zarade (neman iza Rade)
6090. U, baš ti je lepo s jelama! (u bašti jele posle jama)
6091. Dolina Kapadokije (Dolina kapa do Kije)
6092. Brine ta snaga Dolanca (brineta S naga do lanca)
6093. Sve selim na ranč (s Veselim naranč/e/)
6094. Ispreda mala priču (ispred amala P riču)
6095. Dogu Sara šeće ritom (do gusara šećer i Tom)
6096. Nadzor anomalije (nad Zoranom Ali je)
6097. Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob! (grb, tenk, polje)
6098. Top mami paše (top mami paše)
6099. Uja mišare neguje (u jami šarene guje)
6100. U Ženevi si Sanda (uže ne visi s Anda)
6101. Ivan Katalinić (Nava i Kalinić)
6102. Donesi tatin tabure (do nesita tinta, bure)
6104. Mešamo stvari (Meša most vari)
6108. Andrea Pirlo (I pre Ronalda)
6109. Dogu meri Daruvarac (do gume rida Ruvarac)
6110. Podatak o mobama (pod atakom Obama)
6111. Tur Iva zumira (turi vazu Mira)
6112. Trik Une (tri kune)
6113. Sto predmeta (stop, red meta)
6114. Saša lomi Ranka (sa šalom Iranka)
6116. Prizna kurva čin (pri znaku rvači N)
6117. Poručniku šara Nimeta (po ručniku šaran i meta)
6118. Prepao lav asa (pre Paola Vasa)
6119. Ne mogu s tavana (Nemo, Gustav, Ana)
6120. Mog lika nema na tom balu (Mogli, Ka, neman, Atom, Balu)
6121. Zagorčaše nama kaše (Zagor čaše namakaše)
6122. Tasta sramota stasa (tas, tas, ram O, tas, tas A)
6123. Ana nastupa vani (ananas, stupa, avani)
6124. Sala momačka (sa lamom mačka)
6128. Lepa Kimeta (lepak i meta)
6129. Popismo pet rakija (Po, pismo, Petra, Kija)
6130. Balensijaga (Lens i Bajaga)
6131. Opasne veze (omasne vaze)
6132. Ponizan ode (poni iza anode)
6133. Brusilica (Brus, Sil, lica)
6134. Kostarika (kost, Tarik, Ka)
6135. Mašina zaveštanja (mašina za veš, Tanja)
6136. Prelepljuje postere Una (Prele pljuje po stereu Na)
6137. Opasne veze (opalne vaze)
6138. Branislav Nikić (Barni, S lav, Niki Ć)
6139. Sina Goga naruži (sinagoga na ruži)
6140. Tasta tura polako napi (tastatura, Polak o napi)
6141. Urekla Milijana Izeta (u reklami lijana i Zeta)
6142. Nežan borac (car obnažen)
6143. Pet epiteta (tapete, pite)
6144. Mi smo na kastingu (mis Monaka Stingu)8 коментара:

Svetlana је рекао...

6063. Pričaš isto! (pri čaši sto)
6065. Kozak obrisa krilo ptice (koza kobri sakri loptice)
6085. Nema ni zarade (neman iza Rade)
6095. Dogu Sara šeće ritom (do gusara šećer i Tom)
6103. Sto gomolja (s togom Olja)
6104. Mešamo stvari (Meša most vari)
6118. Prepao lav asa (pre Paola Vasa)
6121. Zagorčaše nama kaše (Zagor čaše namakaše)
6135. Mašina zaveštanja (mašina za veš, Tanja)
6136. Prelepljuje postere Una (Prele pljuje po stereu Na)

Nedjeljko Nedić је рекао...

Moj odabir:

6065, 6073, 6075, 6078, 6084
6096,6108, 6110, 6139, 6141

Milan Žarkovački је рекао...

6087. Ispade belaj (IS pa debela J)
6091. Dolina Kapadokije (Dolina kapa do Kije)
6098. Top mami paše (top mami paše)
6099. Uja mišare neguje (u jami šarene guje)
6109. Dogu meri Daruvarac (do gume rida Ruvarac)
6114. Saša lomi Ranka (sa šalom Iranka)
6118. Prepao lav asa (pre Paola Vasa)
6121. Zagorčaše nama kaše (Zagor čaše namakaše)
6142. Nežan borac (car obnažen)
6144. Mi smo na kastingu (mis Monaka Stingu)

Rebus 6103. Sto gomolja (s togom Olja) ne bi trebalo da bude u konkurenciji pošto je već ranije objavljen.

IlijaO је рекао...

6066. Uzeli psu kosti (uz elipsu K osti)
6092. Brine ta snaga Dolanca (brineta S naga do lanca)
6096. Nadzor anomalije (nad Zoranom Ali je)
6104. Mešamo stvari (Meša most vari)
6114. Saša lomi Ranka (sa šalom Iranka)
6120. Mog lika nema na tom balu (Mogli, Ka, neman, Atom, Balu)
6122. Tasta sramota stasa (tas, tas, ram O, tas, tas A)
6135. Mašina zaveštanja (mašina za veš, Tanja)
6141. Urekla Milijana Izeta (u reklami lijana i Zeta)
6144. Mi smo na kastingu (mis Monaka Stingu)

Svetlana је рекао...

Milan:"Rebus 6103. Sto gomolja (s togom Olja) ne bi trebalo da bude u konkurenciji pošto je već ranije objavljen."

Vidi stvarno, Dejan ga je već ranije objavio na ovom blogu. Onda ću ja umesto tog rebusa uzeti broj 6142. Nežan borac (car obnažen).
Ionako sam se dvoumila između ta dva.

Bane, ja ne mogu da editujem svoj gornji komentar, ako ti možeš ispravi ga. (Ili ga obriši, pa ću ponovo da ga unesem)

Бранислав Никић је рекао...

Hvala Milane, izbrisao sam taj rebus sa spiska.

Бранислав Никић је рекао...

6065. Kozak obrisa krilo ptice (koza kobri sakri loptice)
6074. Ma šta rade ovi Peri? (mašta Rade o viperi)
6075. Dosta zevanja, Anastazija! (do staze Vanja, a na stazi ja)
6094. Ispreda mala priču (ispred amala P riču)
6104. Mešamo stvari (Meša most vari)
6110. Podatak o mobama (pod atakom Obama)
6118. Prepao lav asa (pre Paola Vasa)
6141. Urekla Milijana Izeta (u reklami lijana i Zeta)
6142. Nežan borac (car obnažen)
6144. Mi smo na kastingu (mis Monaka Stingu)

Milan Žarkovački је рекао...

Umesto 6087. Ispade belaj (IS pa debela J) ide
6081. Strip Oleg lista (s tri pole glista)