недеља, 27. мај 2018.

Решења:
6108. Андреа Пирло (И пре Роналда)
6109. Догу мери Даруварац (до гуме рида Руварац)
6110. Податак о мобама (под атаком Обама)
6111. Тур Ива зумира (тури вазу Мира)
6112. Трик Уне (три куне)
6113. Сто предмета (стоп, ред мета)
6114. Саша ломи Ранка (са шалом Иранка)
6115. Парк Уна (пар куна)
6116. Призна курва чин (при знаку рвачи Н)
6117. Поручнику шара Нимета (по ручнику шаран и мета)
6118. Препао лав аса (пре Паола Васа)
6119. Не могу с тавана (Немо, Густав, Ана)
6120. Мог лика нема на том балу (Могли, Ка, неман, Атом, Балу)
6121. Загорчаше нама каше (Загор чаше намакаше)
6122. Таста срамота стаса (тас, тас, рам О, тас, тас А)
6123. Ана наступа вани (ананас, ступа, авани)
6124. Сала момачка (са ламом мачка)
6125. Ранг листе (/у/ра, Н глисте)
6126. Костајница (кос, тајница)
6127. Јурист (јури СТ)

Нема коментара: