недеља, 24. септембар 2017.

Решења:
5501. Узеир Енеса зове (узе Ирене сазове)
5502. Добар менаџер има шест одора (до бармена Џери маше с Тодора)
5503. Прелепо је Дедиње (Преле поједе диње)
5504. Склад Омера (с кладом Ера)
5505. Личан инат (Личанин, ат)
5506. Селе номади (с Еленом Ади)
5507. Баш тако радим (башта, кора, дим)
5508. Ката пила рум (мурал и патак)
5509. Слепи Мишко папире (слепи миш копа пире)
5510. Пера дуго лети (перад у голети)
5511. Пребродили сте беду и ништавило (пре Броди листе, бедуин и штавило)
5512. Ухапси макетаре! (уха псима ке таре)
5513. Сатараш и дизано тесто (сат, арашид иза ноте, сто)
5514. Ети кетеринг не спремише (етикете, ринг, Нес пре Мише)
5515. Ви тражисте кобилу (витраж и стек о Билу)
5516. Питагора (П /к/ита, Г ора/х/)
5517. Кина (К /м/ина)
5518. Тибет (Т /р/ибе Т)

Нема коментара: