четвртак, 01. септембар 2016.

NAJREBUS AVGUSTA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 5.9.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 9.9.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4606. Brendi nalila Maja (Brendina lila maja)
4607. Merima mi natače šljem (Meri mami Nata češljem)
4608. Bije Lisa gusare (bijeli sag u Sare)
4609. Poderotina (pod, Ero, Tina)
4610. Kosta tuguje (kos, tatu, guje)
4611. Ratluk (rat, luk)
4612. Sporo Tom kapira (s porotom kap i Ra)
4613. Druga brije Lana (Dru, Gabrijel, Ana)
4614. Nata rabila vizona (na tarabi lav i Zona)
4615. Stog u sjeni cera (stora, gusjenice)
4616. Smeli đak (smeđi lak)
4617. Kostanjevica (koš Tanjevića)
4618. Strikine zarade (s tri Kineza Rade)
4619. Dora me napila (do ramena pila)
4620. Dolina reke Timok (do Lina reket i Mok)
4622. Ala unuke stenju (alaun u kestenju)
4623. Boris plavušu bari (bor i splav u šubari)
4624. DŽez Vaska zanima (džezva s kazanima)
4625. Mara kanabe čisti (Marakana, beč i Ist)
4626. Toga mi tipa nema (toga, Mit, Ipanema)
4627. Prema Pešti topolar ode (pre mape štit o pola rode)
4628. Polemika oko motiva (Poe, Mika, lokomotiva)
4629. Nabavi Tomo kola (lokomotiva Bana)
4630. Vakulu ivo zna (vlak UU i voz NA)
4631. Idemo na more! (I demon, Amor E)
4632. Paja cvili (pajac Vili)
4633. Kori me Risto (Kori meri sto)
4634. Jak napor Edvina (jakna pored vina)
4638. Pehari po terenima (Hari Poter, Eni, mape)
4639. Pastirke tu odoše (pas Tirketu od Moše)
4640. Smeta Mari barka (s metama ribarka)
4641. Gazde kafića (Gaz, deka, Fića)
4642. Dosta blaga zima (do stabla Gaz ima)
4643. Polemika (pola Mike)
4648. Momak s kamom (momak s kamom)
4649. Juri Staniša do Rima (jurista nišador ima)
4650. Stanko me rani (s tankom Erani)

5 коментара:

Luka је рекао...

Vjerujem da je ovo stretna vijest za sve posjetitelje! Sretan povratak!

Svetlana је рекао...

4606. Brendi nalila Maja (Brendina lila maja)
4607. Merima mi natače šljem (Meri mami Nata češljem)
4612. Sporo Tom kapira (s porotom kap i Ra)
4614. Nata rabila vizona (na tarabi lav i Zona)
4620. Dolina reke Timok (do Lina reket i Mok)
4622. Ala unuke stenju (alaun u kestenju)
4624. DŽez Vaska zanima (džezva s kazanima)
4634. Jak napor Edvina (jakna pored vina)
4639. Pastirke tu odoše (pas Tirketu od Moše)
4649. Juri Staniša do Rima (jurista nišador ima)


Luka је рекао...

Evo splitskog izbora:

4624. DŽez Vaska zanima (džezva s kazanima)
4606. Brendi nalila Maja (Brendina lila maja)
4608. Bije Lisa gusare (bijeli sag u Sare)
4616. Smeli đak (smeđi lak)
4619. Dora me napila (do ramena pila)
4622. Ala unuke stenju (alaun u kestenju)
4633. Kori me Risto (Kori meri sto)
4634. Jak napor Edvina (jakna pored vina)
4639. Pastirke tu odoše (pas Tirketu od Moše)
4640. Smeta Mari barka (s metama ribarka)

Milan Žarkovački је рекао...

4607. Merima mi natače šljem (Meri mami Nata češljem)
4608. Bije Lisa gusare (bijeli sag u Sare)
4614. Nata rabila vizona (na tarabi lav i Zona)
4623. Boris plavušu bari (bor i splav u šubari)
4624. DŽez Vaska zanima (džezva s kazanima)
4632. Paja cvili (pajac Vili)
4634. Jak napor Edvina (jakna pored vina)
4640. Smeta Mari barka (s metama ribarka)
4649. Juri Staniša do Rima (jurista nišador ima)
4650. Stanko me rani (s tankom Erani)

Бранислав Никић је рекао...

4608. Bije Lisa gusare (bijeli sag u Sare)
4612. Sporo Tom kapira (s porotom kap i Ra)
4619. Dora me napila (do ramena pila)
4620. Dolina reke Timok (do Lina reket i Mok)
4622. Ala unuke stenju (alaun u kestenju)
4624. DŽez Vaska zanima (džezva s kazanima)
4634. Jak napor Edvina (jakna pored vina)
4639. Pastirke tu odoše (pas Tirketu od Moše)
4640. Smeta Mari barka (s metama ribarka)
4649. Juri Staniša do Rima (jurista nišador ima)