недеља, 28. август 2016.

Решења:
4632. Паја цвили (пајац Вили)
4633. Кори ме Ристо (Кори мери сто)
4634. Јак напор Едвина (јакна поред вина)
4635. Предејанац и Пеле (пре Дејана ципеле)
4636. Идеје ти окоштале (иде Јети око штале)
4637. Сто поломи дечак - с тополом иде Чак
4638. Пехари по теренима (Хари Потер, Ени, мапе)
4639. Пастирке ту одоше (пас Тиркету од Моше)
4640. Смета Мари барка (с метама рибарка)
4641. Газде кафића (Газ, дека, Фића)
4642. Доста блага зима (до стабла Газ има)
4643. Полемика (пола Мике)
4644. Полако бре! (пола кобре)
          Полаз Мије (пола змије)
          Пол агује (пола гује)
4645. Била је то смицалица (БИ лаје, Т осмица, лица)
4646. Славко Штимац (С лав, кош, тим АЦ)
4647. Теле ви Зорки понесите (телевизор, кип О, несит Е)

Нема коментара: